توضیح...

برونشیت مزمن عبارت است از التهاب مزمن و تخریب لوله های نایژه ای ،یا بدون حضور عفونت فعال. این  بیماری به طور شایع با سیگار کشیدن ارتباط دارد.

علایم شایع...

سرفه مکرر،یا حمله سرفه های پشت سر هم
تنگی نفس
ضخیم بودن خلط و مشکل در تخلیه آن با سرفه.میزان و تولید خلط بسته به وجود یا عدم وجود عفونت،متغیر است.

علل...

تحریک یا عفونت مکرر لوله های نایژه ای،که موجب میشود لوله های نایژه ای ضخیم شده ، فضای درون آنه که محل عبور هوا است باریکتر شده،و خاصیت ارتجاعی آن کاهش می یابدمواد تحریک کننده عبارتند از مواد آلرژی زا،آلودگی هوا،و دود سیگار.