توضیح کلی...

آب سیاه چشم،نوع زاویه بسته اولیه عبارت است از یک نوع بیماری چشم که در آن مایع به طور طبیعی به چشم وارد و ازآن خارج می شود به طورناگهانی گیر می افتد.این گیرافتادن ناگهانی باعث دردشدید و ازدست رفتن بینایی می شود.
،
علایم شایع...

دردچشم وسردرد شدید و ضربان دارقرمزی چشم تاری دید،یادیدن دراطراف نورهاکره چشم سفت وحساس می شود.
گشاد شدن مردمک وعدم پاسخ آن به نور(مردمک در حالت عادی دراثر تابش نور تنگ می شود)
گاهی به علت درد شدید در چشم ممکن است تهوع،استفراغ و ضعف رخ دهد.

عوامل...

سن بالای 60سال
سابقه خانوادگی آب سیاه یا دوربینی
استفاده از بعضی از دارو ها که باعث مهار سیستم پاراسمپاتیک می شوند.

پیشگیری...

مرتبا تحت معاینه چشم قرار گیرید تا قبل از شروع علایم بتوان آب سیاه را کشف کرد. اگر بیش از 40سال دارید باید فشار داخل چشمتان سالانه یک بار اندازه گیری شود،اندازه گیری فشار چشم ساده و بدون درد است.

عواقب...

اگر درمان زود آغاز شود می توان علایم را کنترل نمود.