توضیح کلی...

بالا نیت عبارت است از التهاب سر آلت تناسلی مرد و گاهی پوست پوشاننده آن(در کسانیکه ختنه نشده ان)پوست پوشاننده به علت التهاب قابلیت جابجایی ندارد.
علاءم شایع...
درد-قرمزی-خارش و تورم در ناحیه مزبور.
التهاب پوست پوشاننده.
بزرگ شدن گره های لنفاوی در ناحیه کشاله ران.
تب و لرز(نادر).
ترشح از نوک آلت(نادر)

علل...

عفونت ناشی از باکتری ها یا قارچ.
آلرژی به مواد شیمیایی موجود در لباس زیر...
واکنش به بعضی داروها.
فشار اوردن پوست پوشاننده به سر آلت.

عوامل..
بهداشت نامناسب.
ضربه یا آسیب خفیف به پوست پوشاننده یا خود آلت.
ختنه نشدن.
دیابت شیرین(مرض قند)