تبلیغات
پزشک معالج - خونریزی از لثه
«خونریزی از لثه و جای دندان کشیده»
خونریزی از لثه معمولاً در هنگام مسواک زدن ایجاد میشود و در برخی موارد بعلت بیماری لثه ها(مثل ژنژیویت)در اثر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان پدید می آید.در خونریزی از جای دندان کشیده شده یا شکسته شده اقدامات زیر را اجرا نمایید
(1)با استفاده از یک گاز یا پارچه بر روی محل خونریزی فشر وارد کنید.
(2)به مدت ده دقیقه فرد باید دندانهایش را روی هم فشار دهد تا خونریزی بند اید.
(3)بتدریج فشار را از روی ان بردارید.
(4)از برداشتن هر گونه لخته خونی که برروی ان ایجاد میشود  سخود داری نمایید. 


عینک ریبن